ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-Cov-2) ทำให้อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติบอดีเป็นกลาง