นวนิยาย Coronavirus Neutralizing Antibody Assay Reagent Kit (CMIA)