อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็วของ 2019-nCOV IgG/IgM (เลือดครบส่วน/ เซรั่ม/พลาสมา)